Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, January 18, 2015

ONLANGSE E-POSWISSELING

---------- Forwarded message ----------
From: H
Date: 2015-01-12 11:52 GMT+01:00
Subject: Vryheid van spraak in die Weste? Se gat!
To: T, S, P, P, P, L, J, J, B, A, C, F, F, H, H, J, J, M, p
January 10, 2015
__________________


"Cartoon blasphemy” links
Judaic Cartoonist Art Spiegelman told the Canadian Jewish News that those who write satires of Holocaustianity “deserve a bullet.”

Cartoons blaspheming barbaric rabbinic circumcision of infants — these cartoons were denounced by the Anti-Defamation League (ADL)

Cartoon about Israeli venality denounced as “anti-Semitic” and withdrawn by Australian newspaper:

Politically correct liberals are beginning to turn against Charlie Hebdo:
They’re accusing Charlie Hebdo of being “all white people” who were “racist, sexist, homophobic” blah blah blah:


France has free speech which only Muslims violate? That’s a lie! Dieudonne and Robert Faurisson are banned in France.
In France it’s illegal to publish doubts about gas chambers: 

Help this link go viral: hilarious Tales of the Holohoax satirical comic book:

Two men in Britain were jailed for distributing Tales of the Holohoax gas chamber cartoons: 

Cartoon blasphemy of Holocaustianity is damned by the West:

January 7: An Anniversary shared by Ernst Zündel and Charlie Hebdo:

Links are updated daily herehttps://twitter.com/HoffmanMichaelA

Pass on this list of links to your own contacts! 

___________________________________________

---------- Forwarded message ----------
From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-01-13 11:38 GMT+01:00
Subject: Re: Vryheid van spraak in die Weste? Se gat!
To: H
Cc: T et al

die meteorologiese omstandighede van maklik die laaste halfmaand waai my onontkomelik terug tot in my bartonwegse kinderdae van kaskarre-op-en-af-innie-straat-saam-met-niel-en-anthony-du-toit, moesie den, die-outa-met-die-3-wiel-roomyskarretjie-en-klokkie-waar-jy-oppie-voorwiel-moes-klim-ommie-deksel-by-te-kom-om-tussen-al-die-lekkers-te-rommel-vir-'n-tiekiese-yslollie-of-'n-rocket-of-'n-wall's-wafer-of-'n-sikspense-sjokoladegedoopte-roomys-oppe-stokkie-waarvan-die-naam-my-nou-ontgaan en die rooinek jeremy taylor se ag pleez dêddie en daai ingroeitoonnael-aambeigekwelde-stinkasem harold macmillan met sy winds-of-change en dr verwoerd se antwoord in die winderigste, maar (h)eerlikste baai van almal en ek voel dit so aan my kwas: dieselfde winde-van-verandering raas nou deur europa en die avondland staan op die randjie en op die vooraand van eksistensiële keuses en verandering wat dít wat in suid-afrika gebeur het, na kinderspeletjies kan laat lyk 

________________________________________ ---------- Forwarded message ----------
From: i
Date: 2015-01-13 16:51 GMT+01:00
Subject: Re: [1973uperegte1] Re: Vryheid van spraak in die Weste? Se gat!
To: 1973uperegte1
Cc: H et al


Enigiemand wat hierdie laan van herinneringe bewandel kan nie anders as om nostalgies te raak nie!

Ek onthou die liedjie van Elvis goed - dit is opgeneem toe hy sy diensplig gedoen het in Duitsland en dit was ’n groot storie destyds. Ons het die solus 7-plaatjie by die huis gehad, saam met ander solus 7-plate wat destyds nog in die vorm van die pragtigste poskaarte was. Die draaitafel was nog oorgetrek met so ’n ligbruin vilt-agtige materiaal.

Ek het my eie klein vingertjies destyds (ek dink ek was toe so ses jaar oud) omtrent verbrysel toe ek hulle per ongeluk tussen die binnewerke van 'n ou platgedrukte kinderwaentjie gesit het in 'n poging om myself in my sittende posisie daarop regop te hou terwyl ek teen tempo hewig de bult van Aragonweg in die Baai afgejaag het. Daardie jáág teen die afdraande van bo by die hoek van Lovemoresingel (omtrent bý die hoek van die gronde van Andrew Rabie) tot onder, tot óm die draai, tot ’n mens vanself tot stilstand in die middel van Diazweg gekom het, was darem te lekker! Dít is seker waar ek my “neiging tot spoed” opgetel het waarteen die motorrybewysinspekteur my later van tyd gewaarsku het.

Ek onthou die roomyskarretjies en die outas goed. Hulle was goeie siele en het altyd toegelaat dat elkeen van die bondel kinders ’n beurt kry om onder in sy Mary Poppins karretjie grou om te kry wat hulle gesoek het terwyl hy staan en hanna-hanna met die ousies wat gedurende hulle uitgebreide teetyd op die sypaadjie gesit het of in die straat geslenter het - weet julle, noudat ek daaraan dink en die ousies se lawwe gekekkel onthou, het hy nie naderhand met hulle "geflirt" nie? Nietemin, ek het altyd so ’n wit-en-pienk “wafer” geëet want hulle was die maklikste om te beheer sonder om te mors. Mens kon presies dieselfde roomys in ’n “cone” (wat is die ingels daarvoor nou weer?) gekry het, maar dan het die roomys altyd gesmelt en tot onder in die tippie afgedrup. Dan het die spul só soggie geword en naderhand op die grond geval en daar was jy al jou lekkergoed kwyt - ai, dít was nou sleg!

Wat my ook opgeval het in die klomp Springbokradioadvertensies, waarvan ek 'n hele klompie nog kon saam opsê en -sing, was die prentjie van die ou SAL vliegtuig: daardie stert vat 'n mens darem terug na die dae toe die eenvoudige emblem van die springbok nog kwaliteit beteken het (ten spyte van Hendrik Schoeman se vraag of die passasiers wou vlieg of vreet!).

Ter afsluiting wil ek die volgende uit hierdie ware republikeinse staatsman se raak antwoord haal en dit van toepassing maak op die afgelope week se gebeurde – ek dink nie dit is die enigste belangrike punt van de toespraak nie maar, soos die res van die repliek, is dit nog steeds vandag toepaslik en ek is seker almal in hierdie pc-wêreld sal daarmee saamstem, so lank hulle nie weet dit kom uit hierdie (uit-die-vuis) toespraak nie:
 “... no-one can do any good by trying to hurt somebody with [sic] whose points he differs but ... only good can come from trying to do good to others ...”.

_________________________________________________


---------- Forwarded message ----------
From: o
Date: 2015-01-16 7:31 GMT+01:00
Subject: Re: [1973uperegte1] Re: Vryheid van spraak in die Weste? Se gat!
To: 1973uperegte1
Spoeg en plak van 'n e-pos wat ek ontvang het...


A  GERMAN'S VIEW OF ISLAM


This is by far the best explanation of the Muslim terrorist situation I have ever  read.
The  author's references to past history are accurate and clear. It's not a lengthy read, it's easy to understand, and it's well worth  the read.

The  author of this email is Dr. Emanuel Tanay, a well-known and well-respected psychiatrist.

A man, whose family was German aristocracy prior to World War II, owned a number of large industries and estates.

When  he was asked how many German people were true Nazis, the answer he  gave can guide our attitude toward  fanaticism.

'Very few people were true Nazis,' he  said, 'but many enjoyed the return of German pride, and many more  were too busy to care.  I  was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools.  So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before  we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of  the world had come.

My  family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.'

We  are told again and again by 'experts' and 'talking heads' that  Islam is the religion of peace and that the vast majority of  Muslims just want to live in  peace.  Although  this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant.  It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant  to somehow diminish the spectre of fanatics rampaging across the  globe in the name of Islam.

The  fact is that the fanatics rule Islam at this moment in  history.

It  is the fanatics who march.

It  is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide.
It  is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal  groups throughout Africa and are gradually taking over the entire  continent in an Islamic wave.

It  is the fanatics who bomb, behead, murder, or honour-kill. It is  the fanatics who take over mosque after mosque.

It  is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of  rape victims and homosexuals.

It  is the fanatics who teach their young to kill and to become  suicide bombers.

The  hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the 'silent  majority,' is cowed and extraneous.

Communist  Russia was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of  about 20 million people. The peaceful majority were  irrelevant.

China's  huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million  people..

The  average Japanese individual prior to World War II was not a  warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way  across South East Asia in an orgy of killing that included the  systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by  sword, shovel, and bayonet.

And  who can forget Rwanda , which collapsed into butchery. Could it  not be said that the majority of Rwandans were 'peace  loving'?

History  lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason, we often miss the most basic and uncomplicated  of points:  Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their  silence.

Peace-loving  Muslims will become our enemy if they don't speak up, because like my friend from Germany, they will awaken one day and find that  the fanatics own them, and the end of their world will have  begun.

Peace-loving  Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many  others have died because the peaceful majority did not speak up  until it was too late.

Now  Islamic prayers have been introduced into Toronto and other public  schools in Ontario , and, yes, in Ottawa too, while the Lord's  Prayer was removed (due to being so offensive?). The Islamic way  may be peaceful for the time being in our country until the  fanatics move in.

In  Australia , and indeed in many countries around the world, many of  the most commonly-consumed food items have the halal emblem on  them.

Just  look at the back of some of the most popular chocolate bars, and  at other food items in your local  supermarket.

Food  on aircraft have the halal emblem, just to appease the privileged  minority who are now rapidly expanding within the nation’s'  shores.

In  the U.K, the Muslim communities refuse to integrate and there are  now dozens of “no-go” zones within major cities across the country  that the police force dare not intrude  upon.  Sharia  law prevails there, because the Muslim community in those areas  refuse to acknowledge British law.

As  for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only  group that counts - the fanatics who threaten our way of  life.
Lastly,  anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this  email without sending it on, is contributing to the passivity that  allows the problems to expand.  So,  extend yourself a bit and send this on and on and on! Let us hope that thousands, world-wide, read this and think about it, and they  also continue to send it on - before it's too  late.

And we are silent......and  then.....silenced.

__________________________________________________

---------- Forwarded message ----------
From: s
Date: 2015-01-16 12:29 GMT+01:00
Subject: [1973uperegte1] Deurmekaar . . .
To: 1973uperegte1
Kyk, ek is nou nie van die vinnigste denkers op dese aardbodem nie.  Maar blykbaar was die voormalige (adjunk?) minister Hennie Smit verkeerd toe hy die Kleurlinge as stadige denkers beskryf het (ek het al op my voorgeslagte ingegaan en die bietjie gemengde bloed wat ek het, dateer van so lank gelede dat dit vir praktiese doeleindes as "uitgeteel" beskou kan word.  Dog, in beginsel is Hennie Smit se hipotese dan tog korrek?).

Ek is/was verward oor die opskrif van gesprek in die lyn van "spraakvryheid in die weste - se gat", maar wat dan jeugherinneringe opdiep.  Mis ek die verband?  Is ek deurmekaar?

Dink ek sal verder ondersoek instel en kom af op 'n klomp verwysings in 'n gesprek van 'n ander groep (?) wat my lyk wat wel gevoer was oor die onderwerp.  Die bevat 'n verwysing na Wikipedia (nie altyd korrek nie, maar ek vind dit gewoonlik interessant) en wetgewing in Frankryk waaroor gesê word: "

The Gayssot Act or Gayssot Law (FrenchLoi Gayssot), enacted on July 13, 1990, makes it an offense in France to question the existence or size of the category of crimes against humanity as defined in the London Charter of 1945, on the basis of which Nazi leaders were convicted by the International Military Tribunal at Nuremberg in 1945-46 (art.9).
Communist deputy Jean-Claude Gayssot proposed the law. It is one of several European laws prohibiting Holocaust denial. Its first article states that "any discrimination founded on membership or non-membership of an ethnic group, a nation, a race or a religion is prohibited."
Nou is ek weer verward/deurmekaar.  Ek kan my tog sekerlik nie op vryheid van spraak beroep as ek gevang word dat ek saamsweer om sedisie/hoogverraad/moord te pleeg nie?  Dit (vryheid van spraak) kan tog nie 'n regverdigingsgrond wees om 'n misdryf te pleeg nie?  (Strafreg was nooit my gunsteling of sterk vak gewees nie, ek het 'n her daarvoor gekry - so miskien het ek dit nog altyd verkeerd verstaan!).  Of moet vryheid van spraak sover gaan om die leuen teen die waarheid te beskerm:  daar was nie 'n holocaust nie, daar was nog nie 'n wêreldoorlog in die geskiedenis nie, daar was nie boere oorloë nie, Dingaan het nie vir Piet Retief doodgemaak nie, Jan van Riebeeck het nie aan die Kaap geland nie en die aarde is plat!!!
Dis vir my bietjie deurmekaar...

Groetnis orals!No comments:

Post a Comment