Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Tuesday, July 25, 2017

OPE BRIEF AAN HENDRIK GROBLER

Beste Hendrik

(Ek haal jou skrywe aan die einde van die brief aan.)

Aangesien ek nie oor 'n Facebookblad beskik nie, het my goeie kameraad my goedgunstiglik oor jou besondere skrywe op die GRENSOORLOG/BORDER WAR 1966 - 1989-blad ingelig.

Aangesien ek verder minstens tien jaar ouer is as jy, het ons SAW-betrokkenheid nie presies dieselfde verloop nie, maar tóg naby genoeg dat ek met jou kan identifiseer, veral met verwysing na 101 Bn - ek is in 1977 saam met sersante Selwyn Gray en Lawrie Evans van 2 Regiment Algoabaai op "afgedeelde diens" na die oorspronklike 1 Owambo Bataljon gestuur om die eerste inname Owambos by die opleidings- en administratiewe basis in Ondangwa op te lei.

Al wás die meeste Owambotroepe (waaronder die latere genl Karel Ndjoba) daar vir die geld, was die vordering wat ons binne enkele weke met die "rou Owambos uit die bos" gemaak het, fenomenaal.

Aan die einde van die 3-maande kamp het ek, terug in die "States", tot die regsberoep toegetree as staatsaanklaer in Port Shepstone en ses maande later as prokureursklerk by die firma Van onselen & Lewies op Potgietersrus - die twee beste prokureurs waarmee ek in my lewe te doene gekry het, maar baie kort na die aanvang van my klerkskap het ek besef dat dit in die regsberoep primêr oor geld gaan en dat die res bysaak is.

Terwyl ek my prinsipaal bygestaan het in 'n saak van onwettige jag deur 'n polisiesersant in die landdroshof op Messina, het ek besef dat ek moes ontsnap aan dié situasie en aangesien die werk wat ek by 1 Ow Bn gedoen het vir my só sinvol was, het ek kortdiens aangesluit op voorwaarde dat ek teruggaan na 1 Ow Bn.

Ek is einde-1978 terug na Ondangwa, maar intussen het 1 Ow Bn se naam verander na 35 Bn. Gelukkig was maj Willie Snyders, wat nou kommandant Snyders was, nog steeds die bevelvoerder.

Hulle kon my ongelukkig nie weer as instrukteur aanwend nie en ek is na die operasionele basis te Omahanene gestuur waar ek as KSM waargeneem het onder bevel van kapt André Meier.

Gedurende 'n "plaaslik-georganiseerde" operasie (ek dink dit is "Ops Baksteen" genoem) het die 2ib, luit André Scholtz, my in die Suide van Angola met sy "ge-gyppo-de" outomatiese R1 in die regter bo-arm en in die maag geskiet.

Terwyl ek in die ou 1 Mil was, het ek aansoek gedoen vir 'n oorplasing na militêre inligting, maar dis geweier "aangesien my fisieke toestand nie na wense was nie" - as gevolg van 'n grootliks verlamde linkerbeen kon ek nog nooit weer sedert 1 Julie 1979 hardloop of draf nie...

My lewe was in 'n warboel en ek is van 1 Mil af terug na my ouerhuis in PE waar ek ek my klerkskap by die Jodefirma Burman, Blumberg & Saks voltooi het en is later in Pretoria as prokureur toegelaat.

Ek is in 1981 met my (Suid-Afrikaansgebore) Vlaamse meisie van universiteitsdae getroud en in 1991 het ons ná FW de Klerk en die Nasionale Party se verraad teenoor die Afrikanervolk (ernstig teen my sin) uitgewyk na Vlaanderen met ons drie seuntjies van 1, 2 en 3 jaar, met dien verstande dat ek "in 'n oogwink terug sal wees, die dag wanneer ek 'benodig' word.
Ek het my vrou gewaarsku dat dit waarskynlik binne ses maande sou wees...

Inmiddels is al drie seuns al "huisuit" en het ek al oupa geword en nog steeds word ek nie "benodig" nie, maar my lewe hier was hoegenaamd nie sinneloos nie.

Ek het híér agtergekom hóé rég PW Botha en Magnus Malan was oor die "totale aanslag".
Dit was nie net 'n totale aanslag teen "Blank Suid-Afrika" en die Afrikaner nie, maar weliswaar teen die gehele blanke ras.
Suid-Afrika was die eerste proeflopie vir 'n latere globale aanslag wat vandag wêreldwyd in alle felheid gevoer word.

Om tot hierdie insig te kom, was ek egter verplig om 'n hele paar "seders in Waterkloof" te laat val en 'n klompie heilige Kaapse koeie te slag.
Só het ek tot die besef gekom dat die Afrikaner sélf deel is van die BMWS: Bedrog, Misleiding, Wanvoorstelling en Swendelary waardeur die destydse Boerevolk se aartsvyand, te wete die Britte, deur middel van hulle geheime agente, Louis Botha, JBM Hertzog en Jan Smuts oorgegaan het tot die kunsmatige skepping van die Afrikanervolk om die Boerevolk finaal te vernietig en sy plek in te neem.

Indien jy so voel, kan ons in 'n volgende gesprek besin oor die bedenklike rol wat die kerk deur middel van die Joods-Christelik-Islamitiese Drie-Eenheidsgodsdiens gespeel het om die Boerevolk te kondisioneer en selfs te indoktrineer en sodoende ten gronde te rig...

Groete 

Petrus Potgieter 

Goeie dag almal,
Hierdie is my eerste plasing op hierdie groep. Kortliks my diensplig rekord; 1984: 2 SAI Rooikop, Infanterieskool,
1985: 101 Bn, RM 6
Al my kampe voltooi.
Ek bly en werk in die VSA waaroor ek al verskeie negatiewe aanklagtes gekry het. My standpunt is egter dit:
In my eie land was my werksloopbaan en opsies in my lyn van ervaring in n doodloop straat, ek bly egter patrioties en is in n oogwink terug, die dag wanneer ek "benodig" word..
Ek sal soveel moontlik konstruktiewe kommentaar op die volgende waardeer:
Gedurende diensplig was ons opgelei en geleer in die doelstellings en beginsels van die rewolusionere aanslag teen ons land en volk, ek dink ek hoef hieroor of oor die 3Susterskerke se ondersteuning hiervan uit te brei nie. Iets wat my ernstig geraak het en wat almal van ons ervaar het was n spesifieke doelstelling en ek kan nie die woorde onthou nie, maar dit was iets soos "kill the innocent recentlessly and run from the strong shamelessly"
N ernstige bekommernis tans vir my is die byna weeklikse plasings op fb oor die verdwyning van jong kinders in SA, studente wat doodgemaak word en die grondbesettings dreigemente deur n nuwe groep millitantes..
Verskeie mense se vir my die meeste van dit is vals nuus of waardelose dreigemente.
Ek is nie n rassis nie (per spesifieke definisie) en ek glo die meerderheid mense oor die wereld wil maar net die basiese dinge he (Maslow) maar ek was in die weermag en ek weet hoe maklik word mense geindoktrineer.
My vraag is dit..
Hier is n groep met duisende lede, die plasings is meestal maar van n klein groepie, die wat ek sien ieg, wat moet gedoen word? Ons hoor niks meer van die rewolusionere aanslag nie, als word geregverdig deur n apartheidsverskoning.. wat is hierdie stadige en verspreide aanslagte anders as rewolusionere oorlogvoering?
Ek het kinders in SA wat daar wil bly en daar n toekoms wil begin, maar is dit nog moontlik? Ek is so telleurgesteld in ons kerke, behalwe die voetewas eskapade, word die huidige demoniese aanslag teen ons volk totaal ontken..
Ek glo in gebed, maar ek glo ook in objektiwiteit en realisme en ek glo in die respek vir alle lewe, dit is tog deur ons God geskep.
Wat staan ons te doen? Ek het pyn in my hart elke keer as ek die fb plasings sien oor ons kinders wat so verdwyn, oor boere wat vermoor word, ek plaas nie n "amen" of n "like" ek huil in my hart en ek wonder oor die groot vraag in die Bybel, die een wat eendag vir ons elkeen gevra gaan word - "wat het jy gedoen?""


Monday, May 15, 2017

HOOG TYD

THERE IS NO TIME. THERE NEVER WAS AND THERE NEVER WILL BE

February 3, 2015
Josh Richardson, Prevent Disease

Everything exists in the present moment and it’s a fundamental principle of the Universe that many of our scientists are still trying to grasp. Time does not actually exist and Quantum Theory proves it. There are things that are closer to you in time, and things that are further away, just as there are things that are near or far away in space. But the idea that time flows past you is just as absurd as the suggestion that space does.
The trouble with time started a century ago, when Einstein’s special and general theories of relativity demolished the idea of time as a universal constant. One consequence is that the past, present, and future are not absolutes. Einstein’s theories also opened a rift in physics because the rules of general relativity (which describe gravity and the large-scale structure of the cosmos) seem incompatible with those of quantum physics (which govern the realm of the tiny).
According to Einstein’s special theory of relativity, there is no way to specify events that everyone can agree happen simultaneously. Two events that are both “now” to you will happen at different times for anyone moving at another speed. Other people will see a different now that might contain elements of your's but equally might not.
The result is a picture known as the block universe: the universe seen from that impossible vantage point outside space and time. You can by all means mark what you think is “now” with a red dot, but there is nothing that distinguishes that place from any other, except that you are there. Past and future are no more physically distinguished than left and right.
The equations of physics do not tell us which events are occurring right now – they are like a map without the “you are here” symbol. The present moment does not exist in them, and therefore neither does the flow of time. Additionally, Albert Einstein’s theories of relativity suggest not only that there is no single special present but also that all moments are equally real.
Some four decades ago, the renowned physicist John Wheeler, then at Princeton, and the late Bryce DeWitt, then at the University of North Carolina, developed an extraordinary equation that provides a possible framework for unifying relativity and quantum mechanics. But theWheeler-­DeWitt equation has always been controversial, in part because it adds yet another, even more baffling twist to our understanding of time.
“One finds that time just disappears from the Wheeler-DeWitt equation,” says Carlo Rovelli, a physicist at the University of the Mediterranean in Marseille, France. “It is an issue that many theorists have puzzled about. It may be that the best way to think about quantum reality is to give up the notion of time – that the fundamental description of the universe must be timeless.”
One might say that when we better understand consciousness we will better understand time. Consciousness is the formless, invisible field of energy of infinite dimension and potentiality, the substrate of all existence, independent of time, space, or location, of which it is independent yet all inclusive and all present. It encompasses all existence beyond all limitation, dimension, or time, and registers all events, no matter how seemingly miniscule, such as even a fleeting thought. The interrelationship between time and consciousness from the human perspective is limited, when in fact it is unlimited.
There Is No Such Thing As Time
Julian Barbour’s solution to the problem of time in physics and cosmology is as simply stated as it is radical: there is no such thing as time.
“If you try to get your hands on time, it’s always slipping through your fingers,” says Barbour. “People are sure time is there, but they can’t get hold of it. My feeling is that they can’t get hold of it because it isn’t there at all.” Barbour speaks with a disarming English charm that belies an iron resolve and confidence in his science. His extreme perspective comes from years of looking into the heart of both classical and quantum physics. Isaac Newton thought of time as a river flowing at the same rate everywhere. Einstein changed this picture by unifying space and time into a single 4-D entity. But even Einstein failed to challenge the concept of time as a measure of change. In Barbour’s view, the question must be turned on its head. It is change that provides the illusion of time. Channeling the ghost of Parmenides, Barbour sees each individual moment as a whole, complete and existing in its own right. He calls these moments “Nows.”
“As we live, we seem to move through a succession of Nows,” says Barbour, “and the question is, what are they?” For Barbour each Now is an arrangement of everything in the universe. “We have the strong impression that things have definite positions relative to each other. I aim to abstract away everything we cannot see (directly or indirectly) and simply keep this idea of many different things coexisting at once. There are simply the Nows, nothing more, nothing less.”
Barbour’s Nows can be imagined as pages of a novel ripped from the book’s spine and tossed randomly onto the floor. Each page is a separate entity existing without time, existing outside of time. Arranging the pages in some special order and moving through them in a step-by-step fashion makes a story unfold. Still, no matter how we arrange the sheets, each page is complete and independent. As Barbour says, “The cat that jumps is not the same cat that lands.” The physics of reality for Barbour is the physics of these Nows taken together as a whole. There is no past moment that flows into a future moment. Instead all the different possible configurations of the universe, every possible location of every atom throughout all of creation, exist simultaneously. Barbour’s Nows all exist at once in a vast Platonic realm that stands completely and absolutely without time.
Our illusion of the past arises because each Now contains objects that appear as “records” in Barbour’s language. “The only evidence you have of last week is your memory. But memory comes from a stable structure of neurons in your brain now. The only evidence we have of the Earth’s past is rocks and fossils. But these are just stable structures in the form of an arrangement of minerals we examine in the present. The point is, all we have are these records and you only have them in this Now.”
Time, in this view, is not something that exists apart from the universe. There is no clock ticking outside the cosmos. Most of us tend to think of time the way Newton did: “Absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature, flows equably, without regard to anything external.” But as Einstein proved, time is part of the fabric of the universe. Contrary to what Newton believed, our ordinary clocks don’t measure something that’s independent of the universe.
The word “Mechanics” used in the term “Quantum Mechanics” indicates a machine like predictable, buildable, knowable thing. The Quantum Universe in which we live, whether we want to accept it or not, may seem on the surface to be mechanical and linear but it is not. It is probably better described as an infinite multitude of possible linear actions. If we must give this still mystical process a name lets call it “Quantum Ecology” rather than “Quantum Mechanics” because it is built from within it’s self. Everything comes out of the invisible in the same way as any living organism does.
In quantum mechanics all particles of matter and energy can also be described as waves. And waves have an unusual property: An infinite number of them can exist in the same location. If time and space are one day shown to consist of quanta, the quanta could all exist piled together in a single dimensionless point.
The current predominant world paradigm is that if a thing cannot be explained, detailed, analysed and documented by linear scientific thought processes then it’s mumbo jumbo. If you have a spiritual explanation for human existence then your'e crazy, you’re in dream land. The scientific mindset says everything in the universe must be capable of explanation either now or at some point in the future by scientific analytic methods alone. Science says “In the absence of scientific proof it’s not worth the time discussing. If it cannot be put in a box with a label then forget it. Go figure out what box you can put it in, label it, then come back to us and we’ll see if we agree”. Can you see the limitations that this puts on human development?
Quantum particle behavior cannot be explained in terms of science alone, that is to say, it cannot be explained in terms of the mind because the mind by it’s nature functions on the basis that reality consists of things, things that can be broken down into individual bits of information and explained in a linear mechanical fashion. To realise how flawed this mindset is you must first accept that this is a relative world in which we live and on the conscious level we interact with other human beings and the rest of the universe in a linear fashion. This is the nature of the mind. We must go beyond the mind to access the answers.
According to physics, your life is described by a series of slices of your worm; you as a baby, you as you ate breakfast this morning, you as you started reading this sentence and so on, with each slice existing motionless in its respective time. We generate time’s flow by thinking that the same self that ate breakfast this morning also started reading this sentence.
So do we really need to mourn time’s passing? Einstein, for one, drew solace from the view of the timeless universe he had helped to create, consoling the family of a recently deceased friend: “Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.”

Friday, March 17, 2017

SKOPPENSBOER*

My goeie kameraad het onlangs die onderstaande bydrae op 'n GRENSOORLOG FaceBookgroep met meer as 40 000 lede geplaas en presies zero, zilch, nul kommentare daarop ontvang...as dít nie veelseggend is nie!
Ek wonder al lankal waarom walvisse en dolfyne so dwaas is, want hulle is veronderstel om so intelligent te wees:


...en die mens is die "kroon van die skepping":Why didn't the Europeans oppose these Invaders? First off they were told they would be receiving women and children in much smaller number for Syria. But…

YOUTUBE.COM

LikeShow more reactions
Comment...nou haal die "Christene" van Europa se sondes van die afgelope 2 millennia hulle ín en word presies dieselfde gewelddadige taktiek, metodes en strategie wat dié Asiatiese godsdiens ten opsigte van die destydse inheemse godsdiens van die Europeërs gebruik het, op hulle toegepas - die uiteinde is 'n uitgemaakte saak. ...en dít ook nog (dankie my goeie kameraad):

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-elections-netherlands-geert-wilders-freedom-party-turkey-fascist-no-difference-rallies-islam-a7632571.html

https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/europe/erdogan-turkey-future-of-europe.html

Marthinus Nel "Belewe en Onthou"

Daar het ‘n doringboompie

vlak by die pad gestaan,
waar lange ossespanne
met sware vragte gaan.

En eendag kom daarlangs
‘n ossewa verby,
wat met sy sware wiele
dwars-oor die boompie ry.

“Jy het mos, doringstruikie,
my anderdag gekrap;
en daarom het my wiele
jou kroontjie plat getrap.”

Die ossewa verdwyn weer
agter ‘n heuweltop, 
en langsaam buig die boompie
sy stammetjie weer op.

Sy skoonheid was geskonde;
sy bassies was geskeur;
op een plek was die stammetjie
so amper middeldeur.

Maar tog het daardie boompie
weer stadig reggekom, 
want oor sy wonde druppel
die salf van eie gom.

Ook het die loop van jare
die wonde weggewis – 
net een plek bly ‘n teken 
wat onuitwisbaar is.
,
Die wonde word gesond weer
as jare kom en gaan, 
maar daardie merk word groter 
en groei maar aldeur aan.

TOTIUS (J.D. DU TOIT) (1877-1953)


Marthinus Nel "Wat ek hier gaan meedeel, is die geskiedenis van die volgende twee eeue.
Ek beskryf wat kom, wat onvermydelik móét kom:
DIE OPKOMS VAN DIE NIHILISME. Dit kan nou reeds vertel word, want die noodwendigheid sélf is hier aan die woord. Daar word reeds oo
r dié toekoms gepraat deur honderde tekens; dié noodlot kondig sigself oral aan; alle ore is al gespits vir dié toekomsmusiek. Die hele Europese beskawing beweeg al lank met gespanne pyniging, wat jaar na jaar toeneem, in die rigting van 'n katastrofe: onrustig, geweld(dad)ig, haastig; soos 'n rivier, wat na sy einde toe wil, onbesonne, wat báng is om te besin." 
Friedrich Nietzsche, 1901.

Marthinus Nel Moenie mý glo nie:

https://www.youtube.com/watch?v=prAVrVojDFM


Marthinus Nel Hier's die bewys:

https://www.youtube.com/watch?v=zEclL5-mKbc

Friday, January 6, 2017

REËEL, REËELER, REËELSTE

Exit Obama in a Cloud of Disillusion, Delusion and Deceit 

I had promised myself and my family that on this holiday I would do nothing but relax. However events have overtaken my good intentions. I find myself in the unusual position of having twice been in a position to know directly that governments were lying in globe-shaking events, firstly Iraqi WMD and now the “Russian hacks”.
Anybody who believes the latest report issued by Obama as “proof” provides anything of the sort is very easily impressed by some entirely meaningless diagrams. William Binney, who was Technical Director at the NSA and actually designed their surveillance capabilities, has advised me by email. It is plain from the report itself that the Russian groups discussed have been under targeted NSA surveillance for a period longer than the timeframe for the DNC and Podesta leaks. It is therefore inconceivable that the NSA would not have detected and traced those particular data flows and they would be saved. In other words, the NSA would have the actual hack on record, would be able to recognise the emails themselves and tell you exactly the second the transmission or transmissions took place and how they were routed. They would be able to give you date, time and IP addresses. In fact, not only do they produce no evidence of this kind, they do not even claim to have this kind of definite evidence.
Secondly, Bill points out that WikiLeaks is in itself a top priority target and any transmission to WikiLeaks or any of its major operatives would be tracked, captured and saved by NSA as a matter of routine. The exact route and date of the transmission or transmissions of the particular emails to WikiLeaks would be available. In fact, not only does the report not make this information available, it makes no claim at all to know anything about how the information was got to WikiLeaks.
Of course Russian hackers exist. They attack this blog pretty well continually – as do hackers from the USA and many other countries. Of course there have been attempted Russian hacks of the DNC. But the report gives no evidence at all of the alleged successful hack that transmitted these particular emails, nor any evidence of the connection between the hackers and the Russian government, let alone Putin.
There could be no evidence because in reality these were leaks, not hacks. The report is, frankly, a pile of complete and utter dross. To base grave accusations of election hacking on this report is ludicrous. Obama has been a severe disappointment to all progressive thinkers in virtually every possible way. He now goes out of power with absolutely no grace and in a storm of delusion and deceit. His purpose is apparently to weaken Trump politically, but to achieve that at the expense of heightening tensions with Russia to Cold War levels, is shameful. The very pettiness of Obama’s tongue out to Putin – minor sanctions and expelling some diplomatic families – itself shows that Obama is lying about the pretext. If he really believed that Russia had “hacked the election”, surely that would require a much less feeble response. By refusing to retaliate, Russia has shown the kind of polish that eludes Obama as he takes his empty charisma and presentational skills into a no doubt lucrative future in the private sector.

Saturday, October 15, 2016

AL LOOP DIE LEUEN OOK HOE SNEL...


   WHAT ALLEGIANCE DO YOU OWE
TO LEADERS WHO CONSTANTLY LIE?

By John Kaminski


Who is the fool who pretends to believe what our government tells us? How many lies do you need to hear?
We deliberately bombed our own allies in Syria. We blew up our own skyscrapers in New York City. We stage false flag shootings to prove we need to take everyone’s guns away. When we do, as we did in Chicago, the murder rate skyrockets, because then, only the criminals and the government have guns, and we are hard pressed to tell which is which.
Our government, in case you hadn’t noticed, doesn’t even pretend to be our benefactor and protector anymore. We are only a crop to be harvested by swindlers who have lost sight of the purpose of life and are of use to no one, not even themselves. They are interested only in getting rich.
What blind Americans refuse to see is that the rest of the world regards us as dangerous, untrustworthy wild animals, and a menace to all those who suffer from the insane U.S. war machine doing Israel’s dirty business while pretending we are defending “freedom” by blowing up all these countries and then putting those who conspired to betray their own countries on the U.S. payroll.
Who else but lunatics would elect as their leader somebody they know absolutely nothing about?
I first began to seriously contemplate what our government actually does to other people around the time President Obama murdered an American-born Muslim cleric and his son via drones in Yemen, a tiny country currently being destroyed by the evil Saudis with America’s help.
These blatant political assassinations came right after Obama had signed an executive order in 2012 allowing political assassinations without a trial, thereby nullifying a key principle on which the USA was founded, namely, you’re innocent until proven guilty.
Trial by jury is the essential cornerstone of both the American republic and freedom in the world, and Obama’s Executive Order demolished the main plank of America’s Constitutional protections.
Now the opposite is true. When the government arrests you and pronounces you guilty, you have to prove your own innocence in a corrupt court system disinclined to seek the objective truth. It is unfailingly intent on protecting the interests of those who profit from the status quo, no matter how destructive it is.
This is a police state of the highest order, and it exists today everywhere throughout the U.S.
Assassinated imam Anwar al-Awlaki was fighting the psychotic Israeli-American war machine, and the president of the United States decided he could kill this man with a missile from a drone. A few weeks later al-Awlaki’s 16-year-old son Abdulrahman suffered the same fate while dining with his friends at a restaurant.
The question must be asked, although few Americans possess the courage to ask it.
Who is the real criminal here?
A Muslim cleric trying to protect his flock from the Jewish worldwide murder machine that uses the American military as its personal hit squad?
Or the overwhelming power of malice demonstrated by the U.S. military, whose indifference to normal human values and leaving bleeding bodies all over the world is something that ordinary Americans must defend in order to maintain their patriotic solidarity with the home of the brave and the land of the free.
What a gut-wrenching fairy tale it all is! Its essence contains a moral that most people are simply too dishonest to confront. Driven by our Jewish overlords, America has become the world’s greatest killer and the world’s most dangerous country.
We who live among the invaders must try to find the truth about how to live in a land of murderers.
How debauched and debased must a people become before they can see their own demented corruption and the horror it wreaks upon all those it enslaves?
“Demonized Syrian President Bashar al-Assad succinctly summed up US foreign policy accurately this way:
“Today the United States is waging wars with the only goal to cement its project of total control by launching an attack on everyone who opposes its dominance.” <http://empireexposed.blogspot.com/2016_10_01_archive.html> READ THIS
The enslaved includes the American people. The result of Obama’s megalomaniacal Executive Order removes all of our rights under the false pretense we are at war, when the ugly fact is our wars are prescripted maneuvers against mercenaries we have hired and trained to look convincing.
Remember this: The level of violence in the beheadings and the rapes shows the real spirit of the American government. No atrocity is too grotesque when it’s done in the name of someone else. These wars are all premeditated masquerades to frighten us in order to advance Israel’s geopolitical objectives. <http://www.washingtonsblog.com/2012/03/obama-executive-order-us-can-seize-any-person-any-resource-any-time.html>
Though the targeted killing of an American citizen implicates the Fifth Amendment, an executive order that forbids assassinations, and a federal statute that prohibits murdering American citizens abroad, the initial memo giving Obama legal cover to carry out extrajudicial killings spanned just seven pages.
Note too that even the official narrative of the Awlaki killing suggests the evidence against him was provided by a terrorist already in CIA custody. Are we comfortable giving the executive branch the power to kill citizens in secret so long as the citizen in question is first denounced by a terrorist with every incentive to tell the federal government whatever it wants to hear?
If you support either candidate in the upcoming election you’re supporting this demented war against the world and the continued abuse of our own citizens who are not part of that preferred demographic sector that is immune from prosecution for the colossal crimes they continue to commit.
The United States has accepted Israel’s mission lock, stock and barrel.
The rest of the world knows that the United States of America is a Frankenstein concoction created by the Jewish terror syndicate to enslave all the countries of the world. Too bad the majority of the American people never got this memo, which is why they’re still cheering their maimed heroes as they return from the various wars, and ignoring the epidemic of suicides among veterans who couldn’t cope with the realization that what they were doing was wrong.
Until Americans are able to see themselves as the bad guys, stacking up weapons on Russia’s borders and supporting Israel’s psycho slaughter of its Arab neighbors, there is no chance for peace.
Until Jews are prohibited from sabotaging nations by manipulating people’s money, no one will ever be safe.
Nor is there any chance that the United States of America will survive as the bastion of freedom and liberty that it once pretended to be.
Those who can never face the truth are destined to lose everything they thought to gain by believing in the lies they were told by people they were taught to trust.
Failure to see and failure to act are responsible for us losing the greatest country we ever could have had. We went for the short term gain, corrupted ourselves by its pursuit, and now we have lost our country in the long run to those who pay the cops, buy the judges and can take away everything we have at any time for any reason, or for no reason at all.
I realize this is terrible news about our future, but we can’t begin to remedy our distress without acknowledging its source.
The purveyors of this deliberate destruction are the Jews, who have taken total control of every aspect of our existence, and stolen everything we could have owned in the process.
Most people seem to have decided to just continue ignoring them until they finally decide to kill us all.
Perhaps the Obama Executive Order giving the government the power to kill anyone it wants has triggered this massive outpouring of gun violence throughout the nation, though most of that seems to be related to crisis actors hired by the CIA to create chaos in a pathetic attempt to show why all these redundant law enforcement agencies are necessary.
In a world out of control, this is the era of manufactured terror threats foisted on a population poisoned by ignorance and deliberate lies.
There is no terror threat that is not conceived and manufactured by mad dog bankers in Israel, London and Washington.
These depraved manipulations are implemented throughout the world by their lobotomized shock troops who proudly murder enemies hired by their own leaders while pliable media liars who worship slaughter and praise plunder earn the inflated salaries they get for telling the lies they are told to tell.
Their control of money and media, of politics and entertainment, of education, the law and medicine renders opposition difficult at best.
What will they say — and what will you do? — when the leaders of your country start firing nuclear missiles at Moscow and Teheran — and the fire next time is the last thing you’ll ever see?
Or will you just turn away and change the channel until the lights go out for the last time?
The entire U.S. government is complicit in the coverup of numerous false flag terror episodes and the entire U.S. Congress, along with several presidents and their advisers, are all guilty of treason for knowing what really happened on 9/11/2001 and, after more than 16 years, still refusing to tell us about it.
Because no one will admit the truth, America and the world are strangling on all those neocon lies.
John Kaminski is a writer who lives on the Gulf Coast of Florida, constantly trying to figure out why we are destroying ourselves, and pinpointing a corrupt belief system as the engine of our demise. Solely dependent on contributions from readers, please support his work by mail: 6871 Willow Creek Circle #103, North Port FL 34287 USA.