Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, July 12, 2015

"DINAH, DINAH SHOW US A LEG..."

 • Amanda Blignaut Ek is getroud mt man wat in weermag was ek dink in 1984 die dinge wat daar gebeur het spook nog steeds by hom hy drink nog steeds erg! Ons het ons harte vir die Here gegee 10 jaar terug maar hy hak vas in weermag Saterdae aande as ons braai dan luister hy na weermag liedjies en drink erg! Wens hy was nooit daar gewees nie. Want in die week is hy wonderlikste man!
 • Marthinus Nel Beste Amanda Blignaut, dit lyk vir my terwyl die groot helpende hande van die hoog-heiliges & die halfgode hulpeloos hang, ek maar 'n handjie moet gee met jou probleem.
  Het jy dit al oorweeg om op 'n goeie Saterdagaand, nadat die kinders kooi-toe is - 
  saam met jou man jou hare los te skud en te laat hang, 'n paar stywe doppe saam met hom te maak en en gesellig te raak - soos oorle oom Fanus Rautenbach altyd gesê het... Laat jou man vir jou "Dinah, Dinah show us a leg..." sing en kyk hoe ontwikkel dinge verder...(dis beskikbaar op die internet;-)
  Per slot van sake kon Jesus allesbehalwe 'n pretbederwer gewees het: die eerste wonder van sy kort professionele loopbaan was om water in WYN te verander by 'n huweliksfees in Kana!
  Jy kan gerus ook verder hier gaan lees wat my goeie kameraad sê oor ons "unieke volksgodsdiens":
  http://mierleeu.blogspot.be/.../uitspraak-van...

UITSPRAAK VAN ZARATHOESTRA

Van ’n duisend-en-een doele

Zarathoestra het baie lande en vele volkere gesien: só het hy die goed en kwaad van ‘n legio volkere ontdek.
Geen volk kan bestaan sonder om ’n evaluasie/waardasie/waardering te maak nie, maar om hom self te handhaaf, durf hy nie evalueer/waardeer soos sy buurman evalueer/waardeer nie.
Ek het agtergekom dat baie wat vir die een volk as goed beskou word, vir ’n ander volk ’n verleentheid en ’n skande is. Ek het baie gesien wat híér sleg is, maar dáár in purper geklee word.
Die een buurman het die ander nooit verstaan nie: hy het hom onophoudelik verbaas oor sy buurman se onnoselheid en boosheid.
’n Kliptafel waarop alles wat goed is, gegraveer is, hang oor elke volk – kyk, dis ’n tafel van sy oorwinnings, kyk, dis die stem van sy wilskrag.
Dit wat vir hom swaar is, is lofwaardig; dit wat onvermydelik en moeilik is, is goed en dit wat uit die grootste verdrukking bevry is, die seldsame, die moeilikste – dit word as heilig beskou.
Alles wat lei tot heerskappy, oorwinning en voortreflikheid en tot die vrees en afguns van sy buurman, dít beskou hy as die hoogste, die eerste, die maatstaf en sin van alles.
Voorwaar, my broer, indien jy eers ’n volk se behoeftes, bodem, lug en bure ken, dan sal jy weet wat die wet van sy oorwinnings is en waarom hy hierdie leer gebruik om na sy hoop op te klim.
“Jy moet altyd eerste wees en al die andere verbystrewe: jou jaloerse siel moet niemand liefhê nie, behalwe jou vriend” – dit het ’n Griek tot in sy siel ontroer en hom gevolglik sy weg van grootheid laat bewandel.
Eerlikheid en vaardigheid met pyl-en-boog – dit is meteen hoogwaardig én gewigtig vir die volk van wie ek my naam gekry het – ’n naam wat vir my tegelyk hoogwaardig en gewigtig is.
“Om jou vader en moeder te eer en hulle tot die diepte van jou siel ter wille te wees”: hierdie oorwinningswet hang oor ’n ander volk en hulle het ewigheid en mag daarmee verwerf.
“Getrou wees en om ter wille daarvan bereid te wees om bloed en eer op die spel te plaas selfs vir laakbare en gevaarlike sake: sodoende het ’n ander volk sigself leer ken en bemeester en deur só die oorhand oor hom self te kry, het die volk groot en gewigtige verwagtinge van hom self begin koester.
Voorwaar, mense het hulself alle goed en alle kwaad gegee.
Voorwaar, hulle het dit nie gevat nie en ook nie gekry nie en dit het ook nie op hulle neergedaal soos ’n stem uit die hemel nie.
Die mens het as eerste waarde aan dinge gaan heg om hom self te handhaaf, - hy het as eerste sin gegee aan dinge, ’n menslike sin! Daarom noem hy hom self “mens”, hy maak die evaluasie/waardasie.
Evaluasie/waardasie is skepping: hoor dit,o skeppendes!
Evaluasie/waardasie is op sigself die waarde en skat van alle gewaardeerde dinge.
Slegs evaluasie en waardasie bring waarde tot stand: sonder evaluasie en waardasie sou die neut se bestaan ’n leë dop wees. Neem kennis julle skeppendes!
Waardewysigings,- dit beteken ’n verandering van die skeppendes. Om skepper te wees, moet jy vernietig.
Volkere was die eerste skeppers. Enkelinge het eers later skeppers geword en is as sodanig nog die jongste skepping.
Vroeër het volkere ’n kliptafel van dit wat goed is bo hul hoofde gehang.
Die liefde wat wil heers en die liefde wat wil gehoorsaam het onderling sulke kliptafels geskep.
Die geluk van die kudde is ouer as die geluk van die Eie-Ek en solank as wat die kudde die skoon gewete verteenwoordig, solank verteenwoordig die skuldige gewete: die Eie-Ek.
Voorwaar, die skelm, liefdelose Eie-Ek wat net sy eie voordeel soek in die voordeligheid van getalle, dit is nie die oorsprong van die kudde nie, maar sy ondergang.
Dit was nog altyd liefdevolle en skeppende mense wat goed en kwaad geskep het. Die vuur van die liefde en die vuur van woede gloei namens alle deug.
Zarathoestra het baie lande en vele volkere gesien en Zarathoestra het op die aarde geen groter mag teëgekom as die werk van die liefdevolle mense nie: die werke genaamd “goed” en “kwaad”.
Voorwaar, die mag van prys en verwyt is ’n monster. Sê vir my, broers, wie gaan dit aan bande lê? Sê vir my, wie gaan die duisendkoppige dier kniehalter?
Tot sover was daar ’n duisend doeleindes, want daar was ’n duisend volkere. Dis nog net die kniehalter vir die duisendkoppige dier wat ontbreek: nog net één doel ontbreek: die mens is nog steeds doelloos.
Sê my tog, my broers: as die mensheid nog steeds doelloos is, ontbreek die mensheid dan nie sélf ook nog nie?

[Friedrich Nietzsche, 1883]

_______________________________________________

From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-07-07 11:33 GMT+02:00
Subject: Re: Rapport
To:
Cc: 

Beste Thys 

Ek dink jou skrywe van twee dae gelede is baie sinvol en dis jammer dat niemand anders nog daarop gereageer het nie, maar ek wil ook verwys na die artikel van die man op wie se poslys ons mekaar jare gelede virtueel ontmoet het en spesifiek waar hy skryf "...word ons stelselmatig uit die ekonomie, die akademie, sport, die kerk en die media – om van die politiek en die staatsdiens nie eens te praat nie – geweer..."

Ek dink toe ek by 'n vorige geleentheid na Herman Dooyeweerd se Wysbegeerte van die Wetsidee en sy wetskringe of modale wette verwys het, was jy nogal redelik krities, maar desondanks gaan ek wéér daarna verwys - nié omdat ek so 'n groot aanbidder daarvan is nie, maar omdat dit 'n gemaklike, bruikbare struktuur verskaf. Só identifiseer Dooyeweerd dus die volgende vyftien wetskringe:

Aritmetiese, ruimtelike, kinematiese, energetiese, biotiese, psigiese, analitiese, historiese, linguale, sosiale, ekonomiese, estetiese, juridiese, etiese en pistiese.

Dan Roodt verwys (lukraak) na, sê maar, vyf van dié wetskringe, terwyl Zarathoestra miskien net na die etiese en pistiese wetskringe verwys.

Die Afrikaner het egter daarin geslaag om sy eie definisie aan 'n ieder en 'n elk van dié modaliteite te gee - definisies wat telkens die naaste aan die waarheid en die werklikheid is en die wêreld wéét dit en kan dit nie vát nie, in meerdere opsigte...

Wat die godsdiens betref, het ons 'n unieke volksgodsdiens geskep, weliswaar geskoei op 'n Asiatiese voorbeeld en die mense moet net leer dat alle ewigheids- en kosmiese aspirasies van suiwer teoretiese belang is.

Wat Afrikaans betref, het ons 'n uitnemende volkstaal geskep, maar die praat daarvan hoef nie 'n voorwaarde te wees om 'n Afrikaner te wees nie - só byvoorbeeld is Petrus van Eeden 'n Afrikaner in hart & niere al praat hy Nederlands in Nederland.
Ek het onlangs in Amersfoort, Nederland, 'n jongman, Andries ten-Napel as kieser vir die VVK geregistreer - hy het nie net 'n klompie jare in SA gewoon nie, hy praat Afrikaans vlot, maar vir my was die deurslaggewende faktor dat hy hom vereenselwig met die Afrikaner en sy doel en strewe.

Daar moet 'n eenheid van doel wees.

Petrus Potgieter  

Monday, July 6, 2015

RADIO PRETORIA

From: noreply@radiopretoria.co.za [mailto:noreply@radiopretoria.co.za]
Sent: 23 June 2015 11:14 AM
To: bestuur@radiopretoria.co.za
Subject: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter

Webwerf kontakvorm. Datum 23 Junie 2015, Bladsy: /kontak-ons/
Kontak Ons
Naam
Petrus
Van
Potgieter
E-pos
Insake
KLANKKOERANT: HARTLAND

Ek het so 'n drie weke gelede ook 'n e-pos gestuur, maar nie eers 'n ontvangserkenning ontvang nie - "o tempora o mores"...

Ek het vanoggend 'n deel van Marianne Breytenbach se gesprek met Bennie van Zyl gehoor en dink dit was 'n baie onrealistiese beskouing van wat die toestande in die ou USSR was - iets waarvan ons in die ou SA net mooi NIKS geweet het nie en wat vandag in elk geval nie meer bestaan nie.

Groete

Petrus Potgieter
_______________________________
From: Karen Zeelie <karen@radiopretoria.co.za>
Date: 2015-06-24 9:16 GMT+02:00
Subject: RE: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: potgieter.petrus@gmail.com

Beste meneer Potgieter
 Hiermee erken ek ontvangs. Jammer dat ek met u vorige e-pos nie reageer het nie, nie gedink dit was nodig nie, aangesien u ‘n opinie gelug het. Ek het egter wel die e-pos na die betrokke omroeper aangestuur.

Groete en mooi dag verder.

Karen Zeelie
Kliëntediensbeampte/ Programspesialis
Tel:         012 543 0120
Faks:     086 204 5234
cid:image001.jpg@01D05591.D69FCC40
Het jy geweet jy kan ook op DStv-oudiokanaal 887 na Radio Pretoria luister?

__________________________________________________

From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-06-24 9:50 GMT+02:00
Subject: Re: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Karen Zeelie <karen@radiopretoria.co.za>
Cc: marianne@radiopretoria.co.za, hb@tlu.co.za

Beste Karen Zeelie

Dankie vir jou ontvangserkenning met belangrike bykomende inligting, te wete die feit dat jy my e-pos na Marianne Breytenbach aangestuur het.

Dis vir my natuurlik 'n teleurstelling dat ek niks van haar, as "betrokke" omroeper, gehoor het nie, veral in die lig daarvan dat ek dink dat sy nie net 'n bekwame omroeper is nie, maar haar taalgebruik kwalitatief vergelykbaar is met dié van Alana Bailey, wat ek gereeld met plesier op Radio Pretoria hoor.

Groete

Petrus Potgieter 
__________________________________

From: Bennie van Zyl <hb@tlu.co.za>
Date: 2015-06-24 11:40 GMT+02:00
Subject: RE: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>, Karen Zeelie <karen@radiopretoria.co.za>
Cc: marianne@radiopretoria.co.za


Goeie more mnr Potgieter

Baie dankie vir u opmerkings oor ons almal se kennis van wat in die USSR tyd plaasgevind het.

Graag wil ek bevestig dat ek my geensins uitgee as ‘n kenner oor wat daar (Sowjet-unie) gebeur het nie.  Die opmerkings wat ek gemaak het spruit voort uit die ongeveer 12 maande wat ek die afgelope 5 jaar afgebroke in Georgië deurgebring het  as deel van ‘n program waar hulle regering vir ons (TLU SA) versoek het om hul te help om uit die gevolge van die sosialistiese/kommunistiese bestel waarin hulle ongeveer 70 jaar vasgevang was te kan kom.  Die effek daarvan was in die praktyk baie intens ervaar en ook daagliks bespreek.  Buiten dit kan ek ook noem dat ek in my jonger dae vir 6 jaar ‘n navorser was by die Nasionale Intelligensiediens waar daar spesifiek navorsing gedoen is op hierdie ideologie wat hier van toepassing is.

My opmerkings met die gevolge in die voormalige Sowjet-unie  as vergelyking lê meer op die weg van wat tans in Suid-Afrika geleidelik gebeur.  Daar is alreeds meer as 16 verskillende wetgewing, konsep wette of beleidsrigtings (wat ek vinnig aan kan dink) wat die beginsel van privaat besitreg en die vrye mark negatief aantas.  Die uitgangspunt om te kan sentraal reguleer is waarheen daar geneig word op die oomblik met die beleidsomgewing wat geskep word deur die ANC.  Ons keuse is of ons daarmee verlief neem met die noodwendige gevolge wat ons oor kan verskil, maar wat my bietjie ervaring en blootstelling vir my uitwys dat dit nie iets goeds inhou vir die land en sy mense se toekoms nie.

Vriendelike groete / Kind regards

Bennie van Zyl

Hoofbestuurder TLU SA / General Manager TAU SA
Tel:                  (012) 804-8031
Faks/Fax:       (012) 804-2014
E-pos/Email:   hb@tlu.co.za
Web:               www.tlu.co.za
Skype:            bennievz1
Sel / Cell:        082 466 4470
Posbus / PO Box 912-51, SILVERTON, 0127
Onderhewig aan vrywaring / Subject to disclaimer

TLU SA bord vir epos 3
 _______________________________________

From: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>
Date: 2015-06-24 12:19 GMT+02:00
Subject: RE: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Cc: Karen Zeelie <karen@radiopretoria.co.za>, hennie@radiopretoria.co.za

Geagte mnr Potgieter

Ek cc Karen Zeelie op hierdie epos. Ek het pas ook met haar gesels.

Ek het geen epos 3 weke gelede van u ontvang nie. My epos-rekords toon dit ook aan.  Ek het gistermiddag eers ‘n epos van u ontvang.

Ek reageer nou daarop aangesien ek gistermiddag besig was met opnames in die opname-ateljee. Daar het ek nie toegang tot epos nie. Ek het dus vanoggend u epos gelees. Ek was egter van voor 08:00 af besig met opnames, 8:00 – 09:00 betrokke by die program KLANKKOERANT REGSPRAAK, daarna in ‘n vergadering waaruit ek nou net gestap het.

U is ontevrede omdat u nie terugvoer van my ontvang het nie. Hopelik kalmeer bogenoemde antwoord u ontstelde gemoed.

Wat u opmerking rakende KLANKKOERANT HARTLAND betref – die enigste program waartydens ek onderhoude met Bennie van Zyl voer:
·         Ek het nie drie weke gelede met Bennie van Zyl in die program gesels nie. Ek het drie weke gelede met Flip Buys oor Tirool gesels.
·         Ek het gister met Bennie van Zyl gesels. Voor gister het ek 10 weke gelede (op 14 April 2015) met Bennie van Zyl gesels. Daardie gesprek het gehandel oor “Vashou aan ons eie waardes”.
·         In die gesprek gister het Bennie wel vlugtig verwys na toestande in die voormalige USSR. Hy het die wêrelddeel die afgelope 5 jaar bykans 10 keer besoek en is op hoë vlak bekend met huidige amptenare daar asook amptenare uit die voormalige kommunistiese/sosialistiese bestel. Bennie is dus baie goed ingelig rondom huidige sowel as voormalige toestande daar. Verskeie ander persone praat ook met gesag oor die omstandighede tydens die bewind in die USSR. Dit is nie so dat ons hier in Suid-Afrika niks daarvan weet nie. Ekself het my oor ‘n lang tyd deeglik met kennis oor die onderwerp bewapen  om my in staat te stel om gesaghebbende onderhoude oor die onderwerp met kundiges te kan voer.

Ek neem kennis van die opmerking wat u maak, maar ek hou dit liefs by blote kennisname.

Vriendelike groete


Marianne Breytenbach
Programspesialis

T: 012 543 0120
S : 082 578 2583
F : 086 6670 1259

cid:image001.png@01D077A4.97F74150

Het jy geweet jy kan ook op DStv-oudiokanaal 887 na Radio Pretoria luister?
____________________________________________________


 From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-06-25 8:53 GMT+02:00
Subject: Re: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>, hb@tlu.co.za
Cc: Karen Zeelie <karen@radiopretoria.co.za>


Beste Bennie van Zyl, Marianne Breytenbach

Dankie dat julle gereageer het op my e-pos.
 
Gelukkig het ek my e-pos van 2 Junie 2015 hiér geboekstaaf en haal dit eers hieronder aan in die hoop dat dit julle klaarblyklike argwaan sal laat afneem, voordat ek reageer op julle onderhawige e-pos: 

"Heil Die Leser


Ek neem aan dit was Marianne Breytenbach wat vanoggend se Klankkoerant: Hartland aangebied het - ek wil haar graag gelukwens met 'n uitstekende program, veral die telefoniese onderhoud met Generaal (Em.) Constand Viljoen.

Al het laasgenoemde sy lidmaatskap van die Staatsveiligheidsraad moeilik toegegee, weet ek vir 'n feit dat die Hoof van die SAW, ex officio, lid was daarvan én dat hy in élk geval toegang gehad het of toegang kon EIS tot die méés geheime inligting van die land en die regering.
As ék in 1986 tot die volgende gevolgtrekking kon kom, waarvoor ek ontslaan is, hoeveel te meer nie hý nie:
http://mierleeu.blogspot.be/2013_07_01_archive.html

Marianne se pa kon reg wees dat hy "in murg & been" 'n soldaat was - dit was sy selfgekose beroep - en 'n mens verwág van iemand om die beroep waarvoor hy opleiding gehad het, professioneel uit te voer.
As (vrywillige) sersant het ek nie die voorreg gehad om saam met hom te veg nie, maar op sy vertoning in dié onderhoud, waarin hy knaend weggehol het, is ek ook maar bly...

Groete

Petrus Potgieter"


Ek vertrou dat dit voorlopig só in orde is.

Groete

Petrus Potgieter
______________________________________

From: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>
Date: 2015-06-25 11:52 GMT+02:00
Subject: RE: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Cc: hb@tlu.co.za


Beste mnr Potgieter

Baie dankie vir u epos.

Vriendelike groete

Marianne Breytenbach
Programspesialis

T: 012 543 0120
S : 082 578 2583
F : 086 6670 1259

cid:image001.png@01D077A4.97F74150

Het jy geweet jy kan ook op DStv-oudiokanaal 887 na Radio Pretoria luister?
_________________________________________________

From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-07-03 11:25 GMT+02:00
Subject: Re: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>
Cc: hb@tlu.co.za

Beste Marianne Breytenbach, Bennie van Zyl

Ná my en Ingrid (Piron, my Suid-Afrikaansgebore, Vlaamse vrou) se ondervinding by die Ibhayi stadsraad, het laasgenoemde gereeld gesê: "Ons gaan nog een oggend opstaan dan is die ANC aan bewind in die land..."

Met FW de Klerk se aankondigings op 2 Februarie 1990, het my vrou voorgestel dat ons, soos haar ouers en broer, ook uitwyk na Vlaanderen. In die daaropvolgende jaar het ek alles in my vermoë gedoen om nié die grond te verlaat nie, maar die ratte & meganismes het meedoënloos en onafwendbaar in daardie rigting gedraai.
Ons het met ons drie klein seuntjies (onderskeidelik letterlik een, twee en drie jaar oud) Pretoria, met 'n temperatuur van 36°C, op 18 Februarie 1991 verlaat en op 19 Februarie 1991 in Gent, Vlaanderen, aangekom, waar die temperatuur toe -18°C was - 'n temperatuursverandering van meer as 50°C binne 'n etmaal.

Die eertse drie jaar het ons 'n dagbladhandel in Gent bedryf en byna ontelbaar baie mense ontmoet, van wie Maurice Verselder één was en, soos die toeval dit wou hê, ons buurman van 'n "ryhuis" twee deure van ons af.
Maurice, wat al afgetree het, was voorheen 'n beroepsfotograaf en 'n baie beskaafde mens wat van die mooi & goeie dinge in die lewe gehou het - in die wydste sin van die woorde.
Maurice was ook 'n kommunis - 'n klassieke, intellektueel-teoretiese kommunis, wat vroeër reëlmatig op besoek gegaan het agter die Ystergordyn, hetsy in die ou USSR, Oos-Duitsland of ander kommunistiese state.

Saam met 'n bottel-of-wat Châteauneuf-du-Pape  van die oesjaar 1964 en Maurice met 'n Havanasigaar in die hand, het hy ons vertel van wat hy agter die Ystergordyn belewe, gesien en gefotografeer het en vir my en Ingrid was dit 'n openbaring - baie meer as die laaste boek in die bybel.

Later het ek 'n voormalige majoor in die Rooi Leër ontmoet wat vir politieke asiel in België aansoek gedoen het en hy het baie bevestig van wat Maurice ons vertel het, onder andere dat die feit dat die "staat" in die USSR ateïsties was, nie beteken het dat die mense dit ook was nie, want hy was sélf 'n Moslem.
'n Kirgisiër wat ek in dieselfde tyd ontmoet het, was weer 'n "doodgewone" lid van die Russies Ortodokse kerk.

Enkele jare later ontmoet ons oudste seun 'n uitruilstudent aan die Gentse Universiteit wat van Riga af kom en hy volg haar toe Letland toe waar hulle ongeveer 'n jaar gelede getroud is. In die afgelope paar jaar was ek en Ingrid al 'n hele paar keer in Letland en kon ons die kommunistiese nalatenskap met ons eie oë sien en ook praat met ons seun se skoonouers (ons swaer & skoonsuster) wat beide mediese dokters is: skoonma het 'n huisdokterspraktyk en is tevrede met die ideologiese omwenteling wat plaasgevind het, maar skoonpa, wat 'n spoedarts was, sukkel om die veranderinge te aanvaar - miskien omdat hy nie 'n Let is nie, maar 'n Rus in Letland...

Julle oënskynlike beskouing van die USSR & die kommunisme herinner my helder en duidelik aan die dae in die begin-sewentigs toe ek staatsleer "aan die voete van" prof dr Jac Cilliers by UPE gedoen het en hy dit met 'n baie "uitgesproke" ideoligieuse (sametrekking van "ideologiese" en "religieuse") bril bekyk het - dit is analoog aan hoe die Europeër na Afrika kyk: hulle dink dat weinig materiële besittings dui op armoede, maar dis onwaar.

Lees gerus die boek MAMMON SE AFGRONDE van Roelf Britz as julle hom in die hande kan kry.

Groete

Petrus Potgieter
_______________________________________

From: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>
Date: 2015-07-06 13:00 GMT+02:00
Subject: RE: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Cc: hb@tlu.co.za


Beste mnr Potgieter

Dankie vir u skrywe. Ek het dit ontvang en gelees.

Vriendelike groete

Marianne Breytenbach
Programspesialis

T: 012 543 0120
S : 082 578 2583
F : 086 6670 1259

cid:image001.png@01D077A4.97F74150

Het jy geweet jy kan ook op DStv-oudiokanaal 887 na Radio Pretoria luister?
_______________________________________________

From: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: 2015-07-06 16:31 GMT+02:00
Subject: Re: Radio Pretoria webwerf kontakvorm: PetrusPotgieter
To: Marianne Breytenbach <marianne@radiopretoria.co.za>
Cc: hb@tlu.co.za