Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, April 10, 2011

"ANIMAL FARM" HERBESOEK

'N GEKLOONDE SKAAPWANDELAAR VAN LAKEN                        Het nieuwsprogramma met de  welluidende titel "Vlaanderen Vandaag" van VT4 is nauwelijks bekend noch bekeken. Het wordt klokvast uitgezonden op weekdagen om 18.30 uur en vervolgens hernomen rond middernacht.  Alles samen, goed voor een 100.000 kijkers, soms meer maar niet eens een plaats in de VT4 Top-15.
Een van onze scherpzinnige lezers (jazeker, anderen hebben wij niet, behalve wat onfrisse linxe schuimbekkers) vestigde onze aandacht op een reportage in "Vlaanderen Vandaag" van 5 april laatstleden over de esbattementen van Laurent. Op zich weten we daar al een en ander over, maar er was een merkwaardig interview met de gewezen adviseur van Laurent, kolonel Noël Vaessen.
De man die veroordeeld is geworden in de plaats van de prins omdat hij gelden onttrokken had aan de marine om villa Clémentine in te richten en te decoreren naar de smaak van prinsmans.  Iemand moest opdraaien voor dat gesjoemel, maar die iemand kon zeker niet van keuninklijken bloede zijn. U herinnert zich de beelden van Laurent die op weg was naar het gerechtshof in Hasselt, begeleid door zijn advocaat, de gewezen socialistische voorzitter en beroepstreurwilg, Fred Erdman
Vreemd genoeg, neemt Vaessen, Laurent in bescherming en richt hij zijn pijlen op de rest van de Lakense kliek.  Vaessen, die franstalig is, spreekt krakkemikkig Nederlands maar hij is zich zeer bewust van de filosofie van Jean-Paul Sartre : de hel, dat zijn de anderen. Onze lezer, die wij zeer dankbaar zijn, voor de moeite die hij gedaan heeft, maakte een bijna woordelijke transcriptie van de reportage.
Inleiding door Cara Van der Auwera : Prins Laurent is niet van plan af te zien van zijn dotatie. Die stond de laatste dagen opnieuw ter discussie nadat bekend raakte dat de prins, tegen de wil van zijn vader en de regering in, op reis is geweest naar Congo. Laurent haalde daarna uit naar de pers en naar de omgeving van de koning, en daarop liet het paleis dan weer weten dat Albert kwaad is op zijn zoon. Ongezien is dat. Ook een merkwaardig man, Laurent, dat is natuurlijk wel het minste dat je kan zeggen. Maar hoe zit Laurent van belgië in elkaar? Wij praten erover met Noel Vaessen, een gewezen adviseur van de prins.
Achtergrondstem : Sinds jaar en dag oogst prins Laurent alleen maar controverse en draagt hij schijnbaar achteloos het brandmerk van enfant terrible van ons koningshuis, maar achter die fratsenmaker schuilt ook een mens. Noel Vaessen was jarenlang een adviseur van prins Laurent en begrijpt het excentriek karakter van de prins.
Vaessen : Het is geen hypocritische mens, tegenover de rest van de familie. Hij is heel rechtstreeks, een spontane kerel, heel gecomplexeerd omdat men heeft niks gedaan in zijn opvoeding om hem in de maatschappij te laten groeien. Het is een gevangenis het paleis he! Lijk een vogel, hij wil van tijd tot tijd naar buitenuit, maar daar is de wereld moeilijk. Baudoin heeft alles gedaan om hem uit te schakelen van de koninklijke familie en hem permanent buiten het systeem te duwen, en echt fysisch zelfs. En natuurlijk reageert hij.
Achtergrondstem : Volgens Vaessen zou het paleis prins Laurent naar de achtergrond willen verdringen omdat hij mogelijk een buitenechtelijk kind is ?
Vaessen : Ik heb gevraagd destijd gewoon een dna test te doen op een hospitaal, voor de genetische test te doen, alle partijen hebben gezegd neen. (Stilte) U weet dat de koning en de koningin, bon, alleen maar nog samen zijn voor de titel van koning en koningin. Als Albert (beeft met zijn hand) trilt zo, dat is gewoon een sein van een oude alcoholist. Vergeet niet dat het moeilijk is voor een kind moeder te zien met mijnheer X, of vader met mevrouw Y. Dat is psychologisch heel moeilijk. Dat was heel erg voor Laurent, omdat hij moogde zelfs niet naar huis toe. Jarenlang leefde hij in een andere familie in Antwerpen, hé.. Hij was zelfs niet fysisch aanvaard door zijn ouders. Dat is heel moeilijk hé.
Achtergrondstem : De hetze tegen prins Laurent is volgens Vaessen overdreven en een teken aan de wand. Ons koningshuis staat op instorten.
Vaessen Ja, we zijn in een land waar de koninklijke familie krijgt een rol die ze niet houden. Een soort van sparadrap om belgië.  Een valse belgie die niet bestaat en die zelfs nooit is ontstaan omdat dat is totaal kunstmatig. Dus ik begrijp Laurent die zegt :  foert, ik moet werken aan mijn (onverstaanbaar), wat ik wil, wat ik kies, wat ik goed vind, zonder altijd te vragen aan de katholiciteit wat is goed voor belgie.

Tot zover deze ontboezemingen van een man die geen enkele reden heeft om de Saksen-Coburgs een warm hart toe te dragen, maar die zaken bevestigt, die ook door anderen in minder directe termen naar buiten gebracht zijn. Net voor dit stuk op Angeltjes zou verschijnen, ontdekten wij de reportage die u zelf hier kan bekijken.

Ray (en de lezer die onbekend wenst te blijven)
[Van: Angeltjes]

No comments:

Post a Comment