Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Wednesday, January 11, 2012

MAMMON SE AFGRONDE 2

Op schoolreis met de Antwerpse Rechtbank

Rechters zijn ook maar grote kerstekinderen, die graag in groep op schoolreis gaan. Naar de Grotten van Han en de Waterval van Coo, of in de zomer naar de Vlaamse kust, met schepnet en schop en 's middags wafelschrans bij Moeder Siska. Zo gingen de Antwerpse rechters recentelijk naar het MAS zonder hun boterhammendoos, want er was een lunch gepland in de plaatselijke kantine.

De laatste schooluitstap was op uitnodiging van de Indische diamantairs naar de prachtige Jain tempel in Wilrijk, met aansluitend een etentje : een maaltijd zonder vlees, zonder vis met veel gefriteerde groenten, rauwe bloemen en veel ondefinieerbare njam-njam, want de Jaïn zijn nog een stuk straffer dan vegetariërs.  De rechters, die echt tussen de mensen willen staan, vonden dit een geslaagde uitstap. En alles gratis.

Wij hebben al herhaaldelijk over deze Jain tempel geschreven (zelfs toen hij nog in een primair stadium van opbouw was en niemand in Antwerpen iets afwist van dit exotisch gebouw).  De Indiërs hebben alles zelf gefinancierd, de constructie in zuivere witte marmer werd verwezenlijkt door eigen overgevlogen personeel en materialen. Dit unieke complex, de grootste Jaintempel buiten India is géén toeristische bezienswaardigheid, want je komt er niet in zonder uitnodiging. Van achter een hekkenafsluiting kan je iets zien van de pracht en praal.
Mocht er in Antwerpen geen historisch gegroeide diamantnijverheid bestaan, we zouden hier nauwelijks rijke Indiërs kennen. En zonder rijke Indiërs zou er geen sprake zijn van de weelderige Jaintempel.

Momenteel woont er een kolonie van enkele duizenden Indiërs, hoofdzakelijk  aanhangers van de Jaingodsdienst, in Antwerpen.  Welvarende lieden die hier verblijven met hun families en bedienden en die zich hoofdzakelijk gevestigd hebben in de sjieke woonwijk rond het Nachtegalenpark of in Brasschaat waar zij streng beveiligde peperdure paleizen hebben neergeplant.  De firmabediendes resideren in de omgeving van de Belgiëlei waar traditioneel ook de Joden uit de diamantsector verblijven en waar het goedkoper wonen is.
De Indische kolonie integreert zich niet in de Vlaamse gemeenschap, zoveel is duidelijk, Ze staan niet vijandig tegenover de Vlamingen, zoals bijvoorbeeld heel wat aanhangers van de islam dit wel zijn, maar de Jain zijn nauwelijks geïnteresseerd in de cultuur waarin zij beroepshalve verblijven. Enkelen wonen hier levenslang en ook al kennen zij een mondje Nederlands, hun leven speelt zich af in hun gemeenschap. De meesten keren terug naar hun vaderland als hun activiteiten hier afgelopen zijn.

De Indiërs hebben de Joden stelselmatig verdrongen uit de diamanthandel. Dat is vrij vlug en geruisloos gebeurd, omdat het steentje nu eenmaal een gesloten wereld is met eigen spelregels en officiële bescherming door de lokale, Vlaamse en belgische overheden. Zwarthandel, bloeddiamanten, conflicten, geheimhouding, vals spel, zwart geld, het behoort tot de normale geplogenheden, waarvan zelden iets naar buiten lekt.

Daarom is het vreemd, dat Antwerpse rechters zich gracieus laten uitnodigen voor een bezoek door Indische diamantairs die welbewust mikken op de steun of de sympathie van de rechterlijke macht. Waarom de rechters en niet Gaia of een biljartclub ?  Er loopt momenteel een zoveelste groot onderzoek over het reilen en zeilen binnen de diamantgemeenschap over ontduiking van belastingen, BTW en de belgische wetgevingen terzake. De  procureur-generaal heeft zelfs een huiszoeking laten verrichten bij een Antwerpse substituut, een vrij ongewone tussenkomst.  Er staan grote belangen op het spel en het gerecht is onderhevig is aan allerlei machinaties en interne oorlogjes waarin de partijpolitiek nooit veraf is.

Dat in deze omstandigheden de dwaze rechters van Antwerpen ingaan op zulk een uitnodiging is het zoveelste bewijs van hun wereldvreemdheid.  En dan komen ze met een stalen gezicht voor de televisie vertellen, dat zij bekwaam en slim genoeg zijn om neutraal te blijven. Wie gelooft die mensen nog ? 

Elk dag een ander schandaal scherpt het vertrouwen van de burgers in het systeem aan.

Ray

[Bron: Angeltjes] No comments:

Post a Comment