Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Monday, March 16, 2015

BYDRAE OP SWA / Angolan Border War 1966-1989*

* SWA / Angolan Border War 1966-1989


My goeie kameraad het die volgende bydrae daar gepubliseer

- die oorspronklike gedig van Jan F E Cilliers is daarnaas:


Dialoog                                                                        Dis Al

                                                                                                
   Dis die skoot,                                                                    Dis die blond,
   wat daar val:                                                                     dis die blou:
   dis die bos,                                                                         dis die veld,
   dis die lug;                                                                          dis die lug;
en 'n tjopper draai bowe in eensame vlug -                 en 'n voël draai bowe in eensame vlug -  
   dis al.                                                                                    dis al.

   'n Soldaat het gekom                                                         Dis 'n balling gekom
   'n soldaat het gegaan,                                                        oor die oseaan,
   dis 'n graf in die gras,                                                        dis 'n graf in die gras,
   dis 'n vallende traan -                                                        dis 'n vallende traan -
       dis al.                                                                                     dis al.   

No comments:

Post a Comment