Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, September 1, 2019

MEES ONLANGSE E-POSWISSELING

"Van: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: Ma. 26 Aug. 2019 om 14:57
Subject: SWART IS DIE NUWE ORANJE
To: <pearsonarium@googlegroups.com>, <1973uperegte1@yahoogroups.com>


Ek sou wou beweer dat dit hier ’n kleurryke tradisie is dat mense in die Lente en Somer malvas in blombakke op hul vensterbanke plaas.

Om een-of-ander rede is kappertjies en varkore, wat in Suid-Afrika so welig op ashope groei, twee van my gunstelingblomme en het Ingrid verlede jaar van beide geplant en van die kappertjiesade vanjaar ook in ’n vensterbankbak geplant.

In die blombak, onder die vensterbank, het die kappertjies vanself weer opgekom. Die vensterbankkappertjies het nie op hulle laat wag nie en ek het hulle vordering byna van uur-tot-uur gevolg aangesien hulle op die vensterbank by die skottelgoedwasbak staan waar ek daagliks heelwat produktiewe dinktyd deurbring.

Ek het dus vroeg-vroeg opgemerk  toe enkele swart (blad)luise hulle op die kappertjies tuismaak en die nodige remediëringstappe geneem.
Alles inaggenome het die kappertjies daarna goed gevorder tot hulle begin blom het toe daar weer van die swart luise verskyn, maar nou was daar soveel bye (hommel en ander) wat die kappertjieblomme besoek dat ek dit nie wou waag om weer gif te gebruik nie en ek het die natuur maar sy gang laat.

Intussen is die vensterbankkappertjies daarmee heen; gelukkig het die omhooggevalle swart luise nie neergedaal na die kappertjies in die blombak op die grond nie, soos die foto aantoon:

kappertjies.jpg…en aangesien ek aangetoon het dat ek nie teen oranje diskrimineer nie, boekstaaf ek graag die volgende:

 Al bly die "Oranje-Blanje-Blou" nog steeds vir my die mooiste van alle vlae, weet ek gelukkig vandag dat die "prinslike oranje" strydig is met die republikeinse vryheid- en onafhanklikheidstrewe van die Boere. Verder het ek nog steeds 'n hekel aan, renons in en afkeer van die walglik-etterende oop wond van die "rooi, wit en blou, Engelse gebrou" wat die vlag ontsier.
Hieronder 'n kommentaar wat ek onlangs op 'n Vlaamse blad geplaas het:

 "Dit is onder andere te danke aan die klein getalle mense wat destyds betrokke was dat die vroegste geskiedenis van die Europese nedersetting aan die Kaap die Goeie Hoop só helder en duidelik is:

Die landbouers/boere wou van meet af aan onafhanklik, selfstandig en vir eie rekening boer en het hulle in die mate van die moontlike (letterlik en figuurlik) gedistansieer van die maghebbers van die dag – die destydse (eerste) multinasionale korporasie met name die VOC .
Die boere was natuurlik in ’n goeie posisie om selfstandig en onafhanklik te wees aangesien hulle selfonderhoudend was.

Soos wat hulle dieper die binneland ingetrek het, was daar altyd die besef dat dit nie sonder ordening kon plaasvind nie en loop die stigting van nuwe republieke soos ’n goue draad deur hulle geskiedenis:

Hulle is egter telkens gefnuik in hul drang na onafhanklikheid, selfstandigheid en selfregering tot hulle dit uiteindelik, finaal op suiwer staatkundige  wyse in 1961 met die stigting van die Republiek van Suid-Afrika kon realiseer.
Daar was egter ’n paar vlieë in die salf, te wete ’n aantal Bantoevolkere.

Die regering het met The Natives Land Act (Wet nr 27 van 1913) as basis, besluit op ’n beleid van afsonderlike ontwikkeling waardeur daar aan die tien Bantoevolke elk sy eie, onvervreembare tuisland gegee sou word waar hulle elkeen onafhanklik en selfstandig selfregering sou hê.
Die fatale fout wat hulle gemaak het, was om nie ’n soortgelyke gebied vir die Boerevolk te reserveer nie en dit het van die res van Suid-Afrika ’n gemeenskaplike gebied gemaak.

Vóór die implementering van die kapitulasie-ooreenkoms tussen die (inklusiewe) Nasionale Party en die ANC moes daar eers nog ‘n (blanke) verkiesing plaasvind, maar dié het tussen neus en ore verdwyn omdat die NP geweet het dat hulle dit kan verloor aangesien die Konserwatiewe Party reeds die oorwinning behaal het in die ou Boererepublieke.
Ofskoon baie groot dele van die Suid-Afrikaanse grondgebied die privaat eiendom van blankes is, is daar nie ’n enkele vierkante meter wat staatkundig en staatsregtelik die eiendom van die Boerevolk is nie.

Ek het ’n hele aantal ampsdraers van die KP probeer oorreed om die Boererepublieke eensydig onafhanklik te verklaar, maar tevergeefs. Analoog hieraan het ek ’n aantal ampsdraers van die destydse Vlaams Blok probeer oortuig om af te sien van Brussel as hoofstad van Vlaanderen en Vlaanderen so spoedig moontlik eensydig onafhanklik te verklaar – my gedagtes is met hoongelag ontvang.

Ek is vandag van mening dat Vlaamse Volksnasionaliste (in en van alle partye) allermins op ‘n 2024-verkiesing moet pyltrek – dit kan ook tussen neus en ore verdwyn.
Die Vlaamse Volksnasionaliste moet daarop konsentreer om die Wes-Vlaminge met hul gesonde boereverstand vir hulle saak te wen en minstens Wes-Vlaanderen as ’n Vlaamse tuisland probeer bewaar voordat julle alles verloor soos die Boerevolk in Suid-Afrika.

Die skrif is aan die muur.”"
________________________________________

"Van: Petrus Potgieter <potgieter.petrus@gmail.com>
Date: Vr. 30 Aug. 2019 om 11:03
Subject: Re: [1973uperegte1] SWART IS DIE NUWE ORANJE
To: <1973uperegte1@yahoogroups.com>, <pearsonarium@googlegroups.com>


Die weinige weerwerk van die “poslyste” is natuurlik ’n onteenseglike stelling op sigself

image.png

Dis nou behoudens die poging van die advokaat wat lid is van die  alphabet-soup diagnoses that includes ADDADHD, and AC/DCAll of these may be subsidiaries of the generic class of Spoiled Child Syndrome, wat my daarop wys dat:

“" Vóór die implementering van die kapitulasie-ooreenkoms tussen die (inklusiewe) Nasionale Party en die ANC moes daar eers nog ‘n (blanke) verkiesing plaasvind, maar dié het tussen neus en ore verdwyn omdat die NP geweet het dat hulle dit kan verloor aangesien die Konserwatiewe Party reeds die oorwinning behaal het in die ou Boererepublieke."

Wat was die referendum anders as juis dit?

…,maar dit is om nie rekening te hou met die “BCC-korrespondente” nie!

Dankie vir die “voice note” van en navraag oor Wynand du Toit (en die Suidlanders).

Ek en Frederick is in April 2007 na Suid-Afrika vir my oorlede ma se 80ste verjaarsdag. My en Ingrid se ou UPE-klasmaat het ons op die Baaise lughawe kom haal met sy Mazda-bakkie en goedgunstiglik Jeffreysbaai toe gevat –waarvoor nogmaals dankie.

Hy het ’n tyd lank op Patensie grootgeword en het die wêreld daar goed geken,  so-ook nog mense…en voorgestel dat hy my en Frederick op ’n uitstappie neem na mense wat in die distrik woon. Ek sou beweer die pad is ’n aks erger as die een van Moederzoonskraal af Vogelfontein toe, maar dit was nie ’n probleem vir my nie, aangesien dit relatief kort na die moord op Johan Heyns was. “Kaalvoet” Thysie de Villiers was ’n verdagte in die saak en die hele land was na hom op soek en daar was bewerings dat hy in daardie onherbergsame wêreld geskuil het… en moontlik loop ek hom daar raak. Hy was een van die verdagtes in die saak van Johan Heyns:


(Johan Adam Heyns (performance video) from Johan Stegmann on Vimeo.)
 

Ek skat ons het net verby Noorshoek regs van die R313 afgedraai…

image.png

…en die grondpad gevolg in die rigting van die Mt Ingwe Farm Stay, maar seker op so ‘n 15 km links afgedraai op ’n beduidend kleiner veldpaadjie.

Ná ’n ietwat apokaliptiese tog bereik ons ons bestemming op die oewer van die Grootrivier…

image.png

Ek het die gevoel gehad dat die boere ons met ’n mate van agterdog bejeën, maar dié het gou genoeg verdwyn toe hulle agterkom dat ons Boereharte bó verdenking staan. Ons is uitgenooi om die aand saam met hulle na ’n DVD te kyk wat hulle pas ontvang het en dit was my eerste kennismaking met Gustav Müller en die Suidlanders.
Aangesien ek sedert dié virtuele ontmoeting in 2007 nie werklik weer met hulle te doene gehad het nie, kan ek my nie regtig oor hulle doen en late uitspreek nie. Ek dink wél dat Kaalvoet Thysie nié in die omgewing was nie anders sou hy die DVD-vertoning bygewoon het.

(Voordat ek my kommentaar voortsit, moet ek bely dat die naam (Kaalvoet) Thysie my onwillekeurig daaraan herinner dat ek skaars agtien maande later op dieselfde plek sou staan, maar nie voordat ek saam met Thys Visser – van Johann Rupert se Stellenbosch-mafiafaam – in sy “private executive jet” van die Kaap af Baai toe en terug gevlieg het nie. Dit is ook nie asof Gavin Watson se skielike dood in ’n motorongeluk my nie aan Thys se dood enkele jare later gaan laat dink nie…)

Hoe dit ook al sy, ’n paar jaar later ontmoet ek Wynand du Toit virtueel op die web met die bekendstelling van sy Judasbokboek, waarvan uittreksels en aanhalings op die web verskyn het. Hy was destyds geredelik beskikbaar vir ’n virtuele gesprek, maar toe ek hom enkele minder protokolêre vrae begin vra, was die beskikbaarheid skielik soek.
Ek het byvoorbeeld gesê dat ek begrip het dat hy net na sy vrylating aan hierdie seremonie deelgeneem het…

image.png

…, maar ek het weinig begrip daarvoor dat hy dit hier herhaal het…

image.png

Ek het ongelukkig tot die gevolgtrekking gekom dat mense soos hy, Bok van Blerk, Steve Hofmeyr en andere baie suksesvol is daarmee om hul fortuin te maak op die dood en verdriet van die Boerevolk."Wednesday, July 10, 2019

DAAR WAS OORGENOEG KENNISGEWING - ÉG OFTENOT!

"August 21, 2008

Letter to the White Race

White Man !

We regret to inform you that your kind has been slated for termination. We, the various Third World majorities of Africa, Asia, India, South America, and the Middle East assert that your long history of success at building civilizations, developing new technologies, creating stable governments,fostering good will, feeding much of the world, and increasing peace and prosperity even amongst the riotous hordes of our own homelands, has made us envious and resentful of you. We, who make up 92% of the global population, feel that we can no longer accept the great disparity between your success and our abject failure. The solution to this inequality should be obvious to all concerned.

We are planning to invade your ancestral homelands, little by little, and to facilitate this, we have the full cooperation of your controlled media and government, academia, and law enforcement organizations. While we, personally, do not control any of these entities ourselves, we are profiting endlessly from the crypto-Marxist system put in place many decades ago by an ethnic "fifth column" which operates with complete impunity at all levels of your political, academic, and media culture. Their interference in the natural development of your constitutional republics has been indispensable to our efforts to wrest from you the control of everything that you've struggled to build and maintain over the last century. Indeed, were it not for them, none of our present plans would have even been possible.

By carefully controlling and managing the schools, universities, media, and press, this "out group" has managed to convince the great bulk of your racial kinsmen that not only is resistance futile, but that it is immoral, barbaric, depraved, and unworthy of a "thinking" individual. By promoting the stereotype of a "racist redneck resistance", they have made the idea of a struggle for White Identity a veritable sin in the minds of nearly every White person. In short: they have convinced European derived peoples that a prolonged suicide is preferable to the unmitigated evil of "racism".

While doing this, they have pushed, inch by inch, to open the borders of ALL White nations to our own sullen masses, throwing open the gates to invasion while assuring the public that "race doesn't matter". Since race, in fact, DOES mattter (and no one knows it better than WE), they have likewise put into place a totalitarian system of "hate speech" and "hate crime" laws, to further alienate and penalize those few Whites who might harbor some simmering resentments at the increasing decay of their society and culture. All of this is in keeping with the far-reaching plans of this particular ethnic "out group", and has been sometimes referred to as the "Long March".

The Out Group, who maintains a sense of racial cohesiveness hitherto unknown among even the most tightly-knit of all dispersed human peoples, maintains a grip on the press and electronic media that is nearly monopolistic in its all-encompassing reach. Since they are so thoroughly in control of these organs for the dissemination of propaganda, they are in the best position to spread hostility against the White peoples of Europe and America, inciting the minority against the majority in these lands: Black against White, Latino against White, Asian against White, Arab againstWhite, Indian against White, and so on, and so forth.

This is facilitated by decades of brainwashing, beginning in early school years, portraying Whites not as the builders of a great civilization, or the admirable leaders of the Free World, but in a lopsided, entirely slanted way as oppressors, enslavers, genocidal "Nazis", southern Klansmen, imperialistic Colonials, and toothless hillbillies just itching for a chance to lynch the first colored individual that comes along. This brainwashing not only inflames the minorities in these now racially-mixed "schools", but also inculcates a sense of "White guilt" that the Out Group finds particularly useful in maintaining control.

Hence, you Whites have become a neutered, egoless herd of cattle, easily manipulated and posing no threat to the Out Group, who live in perpetul terror of your ever waking up to their plans. The Out Group has a long-running resentment and fear of White civilization, and thus have worked within that civilization to undermine its cohesion and sense of purpose. The promotion of homosexuality, pornography, drugs, divorce, illicit sex, moral relativism, atheism, communism, gun-control, "anti-racism", and "civil rights", has been the greatest boon to this subversive faction, who are but a tiny minority among you, but who wield awesome, incomparable power.

Thus, in light of the fact that you are socially, morally, mentally, intelectually, and even legally castrated, We, the teeming masses of the Third World who thirst for what you have and what we can never obtain, are going to finally swamp your once noble and advanced societies, your pristine cities and unsullied neighborhoods, and rape your countries for everything they are worth.

We are going to move in, right under your noses, and set our churches, mosques, synagogues, and strange gods up in place of your own. We will ensure that OUR celebrations and festivities and holidays are observed, while YOURS are erased from the pages of history.

We will drain the public coffers of welfare, food stamps, and all forms of social aid available.We will swamp your children's schools, change the language in which lessons are taught, form street gangs to terrorize and torment your family, steal, vandalize, harass, threaten, and cajole you until we get what WE want.

That it will be entirely at your expense is irrelevant to us.

We will beat and murder your sons; we will rape your wives and daughters.

We kill twelve Americans every day; your government could care less.

We have shut down hospitals with our teeming numbers. We have flooded the streets, demanding "special rights" for those millions of us that are here illegally.

We nearly had your major politicians ready to grant all of us an "amnesty" in the name of "diversity" and "equal rights". We are filling up the ranks for unskilled labor. We are raping pre-teens. We are doing the jobs Americans won't do.

As your global economy crumbles, and it gets harder and harder to feed your families, as your birthrate plummets and you face the eventual dispossession of the country your forefathers founded for YOU and YOUR posterity, just remember: there is nothing you can do to stop us. The Out Group has made sure that the law is on OUR side, not yours. No matter how piffling your criticism of us is, the Out Group will use their media to label you with shocking epithets and broad smears: racist, hater, bigot, neo-Nazi, nativist, White supremacist, domestic terrorist, etc.

If we want to, we can assault and kill you with near impunity. The media will not report it, and if they do, they will place the blame for the assault squarely on YOUR shoulders, not ours. In Jena, Louisiana, a White boy was beaten mercilessly by six black criminals. The media made the criminals into the victims.

We watch these developments carefully, and we like what we see. Soon, you will be a minority even in your own homelands (you are already a minority worldwide), and we will continue to squeeze and squeeze until there is nothig left of you. We will crush your countries, your cultures, and eventually, we will snuffle out your lives.

Beethoven, Mozart, Shakespeare, and all other bourgeois manifestations of your high culture will be vanquished forever. All of your legends and heroes will be spat upon, purged, and finally forgotten. Your cultural folkways will be transgressions; your identity will become a crime.

We come for your JOBS, your MONEY, your WOMEN, and eventually your LIVES. It will not be much longer now.

In closing, We, the huddled masses of the Third World yearning to "breathe free", would like to thank the Out Group, the media monopolists and political plunderers who made all of this possible. We wish them well, just as long as we don't trespass upon their own homeland, which they stole fair and square several decades ago.

Adios, White man! You had a good, long run, but your day is over, and ours is just beginning. Your empire is at an end, and your race is no longer wanted here. We'll have our fun with you while you still hang on by a thread, but soon, the thread will be cut, and the abyss yawns beneath you and the civilization your kind spawned.

Besides, many of you are even anticipating this with something akin to sick glee. After all, that's how the TV set told them to feel. The brainwashing is almost complete, and the sheep are in line to shear.

Have a nice day!

Ben Dayir"Thursday, June 27, 2019

EWIG & ONMEETLIK

getitel

ek wil jou hê
jy, summa
van die mensdiere
tweebenige
tweespenige koeidier
voed my
jou melk
uit liefde
laat my
jou ledemate
een van die ander
beur
jou vlees
gulsig geniet
onder jou vel kruip
en kreun
in oorgawe
nuwe 
heelalle
lanseer

Tuesday, May 21, 2019

DIE KOKONPAPIES


Beste Hans van Ginkel

Ek skryf dié ope brief aan jou na aanleiding van hierdie plasing van jou wat my goeie kameraad ( jou Facebookvriend) enkele dae gelede onder my aandag gebring het.

Dit bevestig nie net my geregverdigde wrewel en eksistensiële weersin in die barbare nie, maar het my ook tot ’n ontstellende nuwe insig gebring, veral nadat ek dit onder die titel OM DIE KOKONPAPIES BIETJIE WAKKER TE SKUD aan ’n hoër/laerskoolposlys van ongeveer sestien lede aangestuur het en net mooi geen reaksie daarop ontvang het nie.

Ek het as regsgeleerde besef dat ’n mens hier nie net te doene het met medepligtigheid nie, maar inderdaad met mededaderskap en indien ’n mens onthou dat méér as tweederdes van die blankes “ja” gestem het, dan besef jy hoe weinig mense eintlik “nee” gestem het.

Die “ja-broers” wil ten alle koste probeer vergeet wat tweemiljoen van hulle ’n miljoen van hulle landgenote (om nie te sê “volksgenote” nie) aangedoen het – nie omdat hulle enige empatie voel of hulle gewete hulle kwel nie, want laasgenoemde hét hulle nie – maar gewoon omdat hulle ongemaklik voel wanneer hulle telkens daaraan herinner word dat húlle hande die bebloede mes van die moordenaar na die weerlose keel van hul slagoffer begelei het; die ketel kookwater grotesk oor die hoof van ’n onskuldige vrou gekantel het; met sy eie bebloede hand die moordende hand van die misdaadprimaat ondersteun het wat die boormasjien deur vel en been en senuwee tot in die oog en lewende brein van sy prooi laat beur en skeur het.

Eendag, eendag moet die mot sy afsydige kokon verlaat en sy onontkombare, natuurlike rol van voortplanting vervul – en indien dit alreeds gebeur het – moet hulle hul nakomelinge waarsku teen die verdere voortsetting daarvan, want die misdade van die vaders en moeders sal besoek word aan al hul geslagte daarna, tot in ewigheid…

Amen

Petrus Potgieter

Tuesday, April 2, 2019

NOG EEN UIT DIE OUDE DOOS


DIE UILE VAN MINERVA

Lank, lank gelede, toe die uile van Minerva nog gepraat het,
speel 'n kind in die blonde sand van 'n Somerstrand
maak met tipies kinds outisme, strukture in die sand
bou verbete aan sy grootse, vaste burg
'n veilig fort vir naaste, vriende en familie
met gragte, poorte en kantele
'n borswering met 'n magdom parate troepe
bestendig en beskut teen kwaad van vele.
Met Francescaanse oog vir alles
word ieder korrel sand geleding van die lewe
selfs 'n kosmos in sy eie reg
wat beskik oor konings, keisers hoog verhewe
verbind in bondgenootskap en verdrae
vir ewig trou te bly en sy-aan-sy te veg
en wanneer bullebakke af-en-toe sy bousels
op die hooggety se soom vertrap
begin hy weer van vooraf aan en stap vir stap
herrys sy grootse bouwerk weer, maar nou net beter
teen die hang van die donker duin geleë
aan die rand van die eindelose see
wat ongemerk, maar ook onkeerbaar
sig losmaak van die aardse ankers
wat dit bind aan vaste gronde van die avondland
aan die skadukant van dié planeet
en son en maan en alle sterre saam
die eindelose monnikswerk van mensekind
aan die wilde beuk van sy branding onderwerp
tot hy eind'lik sonder seremonie
op die puinhoop van sy sandkasteel weer vind
sy eíe en die toekoms van sy vaste land!

Hillegem
1 Mei 2004

DIE BRITSE JAAP MARAIS